Zahtevnost – ocena ferate

Nazaj na Hribovski kotiček
Zahtevnost ferat

Zahtevnost – ocena ferate

Zahtevnost ferat (oziroma zavarovanih plezalnih poti) ocenjujemo po avstrijski lestvici glede na njihovo težavnost, in sicer s črkami od A do G, kjer ocena A pomeni najlažjo, ocena G pa najtežjo ferato.

Pri oceni težavnosti običajno upoštevamo več kriterijev. Ocena je odvisna predvsem od dolžine ferate, strmine in naklona ter opremljenosti z varovalnimi elementi in skobami. Pomembni dejavniki so tudi uporaba fizične moči, predvsem moči rok, pri premagovanju ferate, potrebna kondicijska pripravljenost in priporočeno tehnično znanje.

V nadaljevanju sledijo podrobnejši opisi posameznih težavnosti ferat, pri tem pa je potrebno vedeti, da se ocene posameznih ferat zaradi subjektivnosti ocen velikokrat razlikujejo oziroma jih vsak posameznik doživlja drugače – kar je za nekoga težko, je za drugega morda lahko in obratno.

Zahtevnost A

Z oceno A so označeni strmi in izpostavljeni predeli na zavarovani planinski poti, ki so za varnost opremljeni z jeklenicami in klini. Moč v rokah ni potrebna. V to skupino sodi večina zahtevnih zavarovanih planinskih poti pri nas.

Zahtevnost B

Ferate z oceno B prav tako sodijo med lažje in so primerne tudi za začetnike. Teren je običajno strm in izpostavljen, vendar je opremljen z vsemi potrebnimi varovali (jeklenice, klini, skobe) in moč v rokah ni potrebna.

Zahtevnost C

“Prava” ferata. Teren je zelo strm in mestoma celo rahlo previsen in običajno opremljen s skobami. Potrebno je že nekaj moči v rokah/telesu, a takšne napore povprečen gornik zmore brez večjih težav, zato je primerna za večino izmed nas.

Zahtevnost D

Kategorija težjih športnih ferat, kjer se srečamo s previsnimi odseki, odseki le z jeklenico in brez skob … Za napredovanje je nujna moč v rokah, zato je potrebna ustrezna fizična pripravljenost in nekaj izkušenj z gibanjem po zelo zahtevnih poteh.

Zahtevnost E

Kategorija zelo težkih športnih ferat, kjer zelo prav pridejo tudi plezalne izkušnje. Previsnih odsekov je več oziroma so daljši, opor za noge ni ali jih je zelo malo, zato je moč rok in celotnega telesa izredno pomembna. Potrebna je tako dobra fizična kot tudi dobra psihična pripravljenost.

Zahtevnost F in G

Oceni F in G pomenita najtežje, ekstremno težke športne ferate. Poti potekajo čez zelo dolge previse in strehe, kjer je nujno potrebna zelo dobra moč rok, plezalno znanje in znanje vrvnih tehnik. Te ferate so precej redke in jih v Sloveniji ni.

Več o feratah, o obvezni opremi za obisk ferat in feratah v Sloveniji lahko najdete v planinskem dnevniku Moja zbirka osvojenih plezalnih poti in v naših objavah:

Deli objavo na:

Nazaj na Hribovski kotiček