Tag - Zahtevnost ferat

Zahtevnost ferat (oziroma zavarovanih plezalnih poti) ocenjujemo po avstrijski lestvici glede na njihovo težavnost. Ocenjujemo jih s črkami od A do G, kjer ocena A pomeni najlažjo, ocena G pa najtežjo ferato.

Pri oceni težavnosti običajno upoštevamo več kriterijev. Ocena je odvisna predvsem od dolžine ferate, strmine in naklona ter opremljenosti z varovalnimi elementi in skobami. Pomembni dejavniki so tudi fizična moč, predvsem rok, kondicijska pripravljenost in tehnično znanje.

V nadaljevanju sledijo podrobnejši opisi posameznih težavnosti oziroma zahtevnost ferat. Pri tem pa je potrebno vedeti, da se ocene posameznih ferat zaradi subjektivnosti ocen velikokrat razlikujejo.

Zahtevnost A

Z oceno A so označeni strmi in izpostavljeni predeli na zavarovani planinski poti, ki so za varnost opremljeni z jeklenicami in klini. Moč v rokah ni potrebna. V to skupino sodi večina zahtevnih zavarovanih planinskih poti pri nas.

Zahtevnost B

Ferata z oceno B je lažja in primerna za začetnike. Teren je običajno strm in izpostavljen, vendar je opremljen z vsemi potrebnimi varovali (jeklenice, klini, skobe) in moč v rokah ni potrebna.

Zahtevnost C

“Prava” ferata. Teren je zelo strm in mestoma celo rahlo previsen in običajno opremljen s skobami. Potrebno je že nekaj moči v rokah/telesu, a takšne napore povprečen gornik zmore brez večjih težav, zato je primerna za večino izmed nas.

Zahtevnost D

Kategorija težjih športnih ferat, kjer se srečamo s previsnimi odseki, odseki le z jeklenico in brez skob … Za napredovanje je nujna moč v rokah, zato je potrebna ustrezna fizična pripravljenost in nekaj izkušenj z gibanjem po zahtevnih poteh.

Zahtevnost E

Kategorija zelo težkih športnih ferat, kjer zelo prav pridejo plezalne izkušnje.

Previsnih odsekov je več oz. so daljši, opor za noge ni ali jih je zelo malo, zato je moč rok in celotnega telesa izredno pomembna. Potrebna je dobra tako fizična kot tudi psihična pripravljenost.

Zahtevnost F in G

Oceni F in G pomenita najtežje, ekstremno težke poti/ferate. Poti potekajo čez zelo dolge previse in strehe, kjer je nujno potrebna zelo dobra moč rok, plezalno znanje in znanje vrvnih tehnik. Te ferate so precej redke in jih v Sloveniji ni.