Tag - Alpinizem

Alpinizem je dejavnost, ki vključuje hojo, plezanje in smučanje v gorskem svetu, predvsem po brezpotjih. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je to “veda o Alpah in alpinistiki”, alpinistika pa je “vzpenjanje na visoke vrhove po nezavarovanih, nezaznamovanih smereh”.

Razdelimo ga na zimski in letni.

Zimski lahko razdelimo na plezanje snežno-lednih in kombiniranih poti, ledno plezanje, alpinistično smučanje in deskanje. V to skupino delno uvrščamo tudi turno smučanje in pristope na vrhove v zimskih razmerah.

Letni alpinizem zavzema plezanje večraztežajnih skalnih smeri, kamor uvrščamo prosto in tehnično plezanje. Klasiči alpinizem zagovarja sprotno nameščanje varovanja, medtem ko športno plezanje večinoma poteka po daljših smereh, ki so že opremljene s svedrovci.