Lavinski trojček

V zimskih razmerah med osnovno zimsko opremo spada tudi lavinski trojček. Govorimo o lavinski žolni, lavinski sondi in lopati. Lavinski trojček ja namenjen naši varnosti oziroma predstavlja pripomočke s katerimi bomo lahko (ob primerni izurjenosti!) dokaj hitro locirali in rešili zasutega v snežnem plazu. Kot že omenjeno, je velik poudarek na znanju pri uporabi lavinskega trojčka oziroma vse gorniške opreme, saj nam ta lahko predstavlja varen pripomoček le ob ustreznem znanju in izkšnjah pri uporabi. Kot dodaten lavinski pripomoček lahko omenimo tudi lavinske nahrbtnike, ki se v zadnjem času širijo na trgu. Ti imajo vgrajeno zračno vrečo, ki jo aktiviramo, ko nas zajame plaz. Vreča ponesrečenemu tako naredi zračni žep v plazu, ki omogoča daljšo življenjsko dobo zasutega.

TOP